Mik változtak Németországban 2016-ban?

2016.05.06. 14:18:31
4 pontban összefoglaltuk a 2016-os változásokat.

1.Az új törvény nagyban szigorítja a 2015.november 1. után bérleti szerződést kötők bejelentési kötelezettségeit. (akinek ezen időpontig volt bérleti szerződése, annak egyenlőre semmi dolga ezzel kapcsolatban)

I, Szigorodtak a lakcím bejelentés szabályai: 
Az új törvény nagyban szigorítja a 2015.november 1. után bérleti szerződést kötők bejelentési kötelezettségeit. (akinek ezen időpontig volt bérleti szerződése, annak egyenlőre semmi dolga ezzel kapcsolatban)
Mit is jelent ez pontosan?
A bérbeadó köteles a Német hatóságokat tájékoztatni arról, hogy pontosan kik laknak a bérleményben!
A bérbeadó vagy meghatalmazottja köteles a bérlő részére egy úgynevezett be-ki költözési igazolást minden be illetve kiköltözés alkalmával kiállítani!
Költözési igazolás:  (Bestätigung des Einzugs oder des Auszugs)
A bérbeadó kiállítja az igazolást, melyet a bérlő köteles két héten belül a bérelt ingatlan helye szerinti illetékes hivatalban (Einwohnermeldeamt - Rathaus) bemutatni, majd kiköltözéskor az ismételt igazolást szintén 2 héten belül ugyanott bemutatni...
Az igazolásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
•   a bérbeadó nevét és címét,
•   a bérlemény (lakás, ház, stb...) címét,
•   a változás okát: be- vagy kiköltözés bejelentése céljából állították ki az igazolást
•   a változás pontos dátumát,
•   a bérlő és az ingatlanban vele együtt lakó személyek nevét.  
A bejelentés elmulasztása komoly büntetést vonhat maga után!
A hatóság a bérlőt (azaz téged) a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén akár 1.000 € pénzbírsággal is sújthat.
II, A Kindergeld összege ismét emelkedik
Hogy miért mondom azt, hogy ismét?
Mert a Kindergeld összege 2015. január 1-vel gyermekenként már 4€-val emelkedett, amely összeg a 2016-os évtől ismét növekszik 2€-val gyermekenként!
2016-tól a következőképpen alakul a Kindergeld összege:
- első gyermek után: 190€
- második gyermek után: 190€
- harmadik gyermek után: 196€
- negyedik és további gyermekek után: 221€
 
III, Németországban élsz és veled van kint a családod is, akkor erre mindenképpen figyelj! (ha csak te élsz és dolgozol Németországban, akkor rád ez még nem vonatkozik)
Mint az a Német Központi Adóhivatal (Bundeszentralamt für Steuer) közleményében megjelent, minden szülőnek és a Németországban élő gyermekének 2016.január 1.-ig kötelezően meg kell adni a németországi Steuer-Identifikationsnummer- t a területileg illetékes Familienkasse részére. Nem elég tehát csak a szülőnek az ID számát közölni, meg kell adni a gyermekét is! 
 
Hol található ez a szám?
Normál esetben kaptál már levelet a Finanzamt-tól (németországi adóhivataltól), azon megtalálható a Steuer-ID szám.
Valamint a Steuerbescheid- on is megtalálható ez a szám. 
Amennyiben mégsem találnád meg a te, vagy a gyermeked Steuer-ID számát, úgy megkérheted azt postán vagy emailban (info@identifikationsmerkmal.de ) a Bundeszentralamt für Steuer hivataltól, de figyelem, mert a feldolgozási idő 6 hét is lehet! 
Mi történik, ha nem teszünk eleget az adatközlési kötelességünknek?
A Bundeszentralamt für Steuer hivatal közlése szerint először még nem történik semmi, az Ügyfél pótolhatja ezt a hiányosságát év közben is. A Kindergeld utalása nem lesz automatikusan leállítva. Viszont az előfordulhat, hogy a hivatal az adatok hiányában egy idő után leállíthatja az utalást vagy esetleg utólag vissza is kérheti a már kiutalt összegeket!
 
Hogyan, milyen formán kell közölni a kért adatot?
Nincs rá konkrét formátum vagy nyomtatvány, mindenkinek saját magának kell aktívnak lennie, mert a hivatal nem fogja már külön bekérni ezt az adatot!
Mindenképpen írásban kell megadni a Steuer- ID Nummert a Kindergeld Nummer megadásával együtt a
Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Bayern Nord. Solgerstr.1.  D-90429 Nürnberg. hivatalnak címezve!  
 
IV. Szigorodnak az adóbevallás beadási szabálya
Abban az esetben, ha a német adóhivatal (Finanzamt) felszólítást küld az adóbevallás beadását illetően és ezt az adózó nem teljesíti adott határidőre, akkor az adóbevallás elmulasztásának büntetési összege ami eddig sem volt kevés az 2016-tól még több lesz.
Azaz mindenképpen fontos a bevallás beadási határidejének betartása.
Forrás: www.nemetado.hu