Infók

Hogyan vállalhatnak munkát a magyar állampolgárok az unió tagországaiban?

Általános tudnivalók

A személyek szabad mozgása, és ezen belül is a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió négy alapszabadságának (áruk, szolgáltatások, tőke és személyek áramlásának szabadsága) egyike. Célja, hogy a közösségi munkavállalók - a változó munkaerő-piaci igényeknek megfelelően - diszkrimináció- és korlátozásmentesen dolgozhassanak abban a tagállamban, ahol munkájukra kereslet van.

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 45. cikke szerint munkavállalók szabad mozgása jogot biztosít a munkavállalónak arra, hogy

- tényleges állásajánlatokra jelentkezzen;
- e célból a tagállamok területén szabadon mozogjon;
- munkavállalás céljából valamely tagállamban tartózkodjon;
- egy tagállamban történő alkalmazását követően az adott tagállam területén maradjon.

Az uniós jog azt is kimondja, hogy a munkavállalókat tilos megkülönböztetni állampolgárságuk alapján, azaz a más tagállamból érkező munkavállalót az adott ország állampolgáraival egyenlően kell kezelni (ez többek között egyenlő bérezést, azonos munkavégzési feltételeket jelent). 

Munkavállalás magyar állampolgárként az EU más tagállamaiban A munkavállalás általános szabályai A személyek szabad mozgása a magyar állampolgárok számára a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamennyi magyar állampolgár szabadon kereshet és vállalhat munkát az EU valamennyi tagállamában, ehhez nincsen szüksége munkavállalási engedély beszerzésére, vagy a munkaerő-piaci helyzet előzetes vizsgálatára. Amennyiben egy magyar állampolgár munkát talál egy másik tagállamban, ott ugyanolyan feltételekkel dolgozhat, mint az adott ország állampolgárai.

Korábban, 2011. május 1. előtt ez nem érvényesült a gyakorlatban Magyarország tekintetében, mert a "régi" tagállamok (EU15) egy átmeneti, 7 éves időszakban lehetőséget kaptak arra, hogy ne alkalmazzák teljes mértékben az uniós előírásokat, hanem a saját nemzeti szabályozásuk szerint tegyék lehetővé a 2004-ben (és 2007-ben) csatlakozott országok polgárai számára az ottani munkavállalást. Ezzel a lehetőséggel az Egyesült Királyság, Írország és Svédország kivételével valamennyi tagállam élt is, és bizonyos ideig korlátozták az EU10 országaiból érkezők munkavállalását. A tagállamok aztán fokozatosan lemondtak erről a lehetőségről, és egymás után nyitották meg munkaerőpiacukat a kelet-közép-európai országok munkavállalói előtt, utolsóként Ausztria és Németország, amely országok az átmeneti időszak végéig, azaz 2011. április 30-ig éltek bizonyos korlátozásokkal Magyarország tekintetében. A 2007-ben csatlakozott Románia és Bulgária esetében is élnek az egyes tagállamok az átmenti időszak lehetőségével, amely szintén legfeljebb 7 évig tartható fenn. 2011. május elsején azonban lejárt a korlátozásokat lehetővé tevő átmeneti időszak, és ezen időponttól kezdődően valamennyi tagállamban szabadon vállalhatnak a magyar állampolgárok munkát, csakúgy, mint a Magyarországgal egy időben csatlakozó másik 7 kelet-közép-európai ország állampolgárai.

A munkavállalók szabad mozgásának szabályozásáról részletes információ a Bizottság ezen oldalán, a korlátozások feloldásáról ezen az oldalon található, a szabályozás részleteiről kérdések és válaszok (angolul) pedig itt olvashatók.

Állásajánlatok

Konkrét állásajánlatokat az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) segítségével lehet keresni.

A szolgálat honlapján is kereshetők az állásajánlatok, és EURES-tanácsadók is segítik a mobilis munkavállalókat álláskeresésükben.

Fontos megjegyezni, hogy 1993-ban az Európai Unió azzal a céllal létrehozta az EURES elnevezésű európai állásközvetítő rendszert (EURopean Employment Services), hogy a munkaerőt közvetítsen az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben.


Ennek megfelelően legfontosabb feladatai a következők:

- információnyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető munkalehetőségekről, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeiről;

- segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz. Az EURES adatbázis nem európai szinten működtetett, hanem a nemzeti adatbázisokat összekötő, azokhoz hozzáférést biztosító rendszer. Az EURES hazai felügyelete és koordinálása a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladata.

A tartózkodás általános szabályai az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban

A személyek szabad mozgása alapelvének fontos részjogosítványa, hogy a magyar állampolgárok (és tekintet nélkül állampolgárságukra családtagjaik is) szabadon mozoghatnak, illetve tartózkodhatnak az Európai Unió tagállamaiban, illetve Izland, Liechtenstein és Norvégia (EGT tagállamok) területén.

A 2004/38/EK irányelv értelmében az uniós polgárok három hónapig engedély nélkül tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban (természetesen személyazonosító igazolvány vagy útlevél szükséges).

Az uniós polgárok három hónapon túli tartózkodása esetén a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási vagy letelepedési engedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást állítanak ki.

Három hónapot meghaladó tartózkodásra azonban csak az jogosult, aki elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy tartózkodása ne jelentsen indokolatlan terhet az adott ország szociális ellátórendszerére, és külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről maga gondoskodik. A három hónapot meghaladó tartózkodást regisztráltatni kell az illetékes tagállami hatóságnál, amely szerv igazolást állít ki.

A tartózkodás általános szabályairól az Európai Bizottság alábbi oldalán, illetve annak kiadványában található további hasznos információ.

Kijelentkezési kötelezettség Magyarországon

Amennyiben egy magyar állampolgár három hónapot meghaladóan egy másik tagállamban tartózkodik, a kiutazás/kiköltözés tényét be kell jelenteni az illetékes magyar települési önkormányzat népesség-nyilvántartó irodájánál (okmányiroda)

A nyomtatvány itt található:

http://www.oep.hu/data/cms985173/NEU.70.K.pdf